Dardzsiling - Egy sír krónikája tanulmány irodalomjegyzéke
A dardzsilingi temető, a Google Map-en; ONLINE [2016.03.28.]
Archeological Survey of India
Baktay Ervin: Háromszéktől Himalájáig, Bp. 1942, Vörösváry Kiadóvállalat, 286. old.
Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot, Kritérion,1975.262-263.old.
Bangha Imre: Kőrösi Csoma Sándor után – magyar utazók Bengálban. In: Kőrösi Csoma Sándor és az út. Tanulmánykötet. KCsS KE kiadása, 2010 ONLINE [2016.03.28.]
Bangha Imre: Mítoszok és otthonok, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2007, 178. old.
Bethlenfalvy Géza: Síremlék Dardzsilingben, História, 2004. 9. szám ONLINE [2016.03.28.]
Boronyák Rita beszélgetés Sára Sándorral. Belső mozizás, 2002. ONLINE [2016.03.28.]
Bruszel Dóra: Csúcsokon innen és túl, Újra itthon a világutazó Normantas Paulius.
Nyíregyházi Napló XXI. évf. 19. szám 2014. május 16.
CHOLNOKY, 1940 = Cholnoky Jenő: Kőrösi Csoma Sándor, 1940,
Athenaeum Kiadása, Budapest
CSETRI, 1984 = Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor, Kritérion Könyvkiadó,
Bukarest, 1984
Déchy Mór életrajza és tudományos tevékenysége.
Forrás: A magyar hegymászás és turizmus arcképcsarnoka
Déchy Mór: Jelentés Magas-Ázsiában tett utazásomról, Földrajzi Közlemények, 1880. 47-48. old.
DUKA, 1884 = Duka Tivadar: Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai, Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1885, Reprint kiadás Buddhista Misszió, 1984, Budapest
E.Denison Ross: Kőrösi Csoma Sándor a tibeti buddhizmus, Akadémiai Értesíto, 1910. 445. l.
Erdősi Károly: Napsütéses Indiában. Budapest, 1927, 231. old.
Estéli József - Hetényi Ernő: Kőrösi Csoma Sándor dokumentáció, Buddhista Misszió, 1984, 93. old.
Fajcsák Györgyi - Renner Zsuzsanna: A Buitenzorg-villa lakója, HMM, Bp. 2008, 140. old.
Felvinczi Takács Zoltán: Buddha útján a Távol keleten, Révai Budapest, 1938, Reprint 1990, 133-137 old.
Galambos Imre: „Touched a nation’s heart”: Sir E. Denison Ross and
Alexander Csoma Kőrös, JRAS, Series 3, 21. 3 (2011) pp. 361-375.
Galántha H. Judit: Fehér hegyek, kék pipacsok, Nis Kiadó, Kolozsvár, 1992, 42. old
Gazda József útjáról MNO 2014. szeptember 3., ONLINE [2016.03.28.]
Görgényi Gábos és Rácz Rita. Tanyavilág 2010.január, 23. szám. ONLINE [2016.03.28.]
Gróf Andrásy Manó: Utazás Kelet-Indiákon, Első hasonmás kiadás, Méry Ratio,
Somorja, 2008, 138.old.
Hadik András: Medgyaszai István és India, 2013 ONLINE letölthető pdf [2016.03.28.]
Hajtó Péter dr.: Az én Csomám - Csoma tudta merre kell menni. 2015. ONLINE [2016.03.28.]
Herendi Gábor: Kelettől Keletre. India taxiból, Veszprém, 1997,56-57. old.
JAKABOS, 1983 = Jakabos Ödön: Indiai útinapló Kőrösi Csoma Sándor nyomában,
Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1983
Kancsendzönga-expedíció honlapja ONLINE [2016.03.28.]
Karda Zoltán blogbejegyzés ONLINE [2016.03.28.]
Kertész K. Róbert: Dardzsilingi levél, Vasárnapi Újság, 51. évf. 28. sz. 1904. júl.
Kovács Sándor: Zarándokúton Indiába Útinapló, Székelyudvarhely, 2001, 75-77. old,
Kőrösi Csoma Sándor sírjánál - Hírünk a Világban, IX. évfolyam 1-3 szám. 1959. január-február, 5. old.
Kőrösi Csoma Sírját helyreállították - Hírünk a Világban, IX. évfolyam 4-5 szám. 1959. július-október, 15-16. old.
Krisztián Béla: A dardzsilingi Kőrösi Csoma Sándor emlékmű 17. emléktáblája
Honismeret, 2001. 4. sz. 104-105; Univ-Pécs, 2001. május 8, 2 o. fénykép a sírról
Kreitner Gusztáv: Gróf Széchényi Béla keleti utazása India, Japán, China, Tibet és Birma országokban. Budapest, 1882
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, Panoráma, Bp. 2003, 261-262.
Kubinyi Anna: Csoma kapui – Victoria Memorial Hall – Kalkutta, In: Kõrösi Csoma Sándor - Mi a Magyar?, KCsSKME, Kovászna, 2014, 202-203 old.
Kubinyi Anna: Megújult Korösi Csoma Sándor síremléke, Népújság, 2013, január 11. [2016.03.28.]
Kubinyi Anna: Gondolatok ONLINE [2016.03.28.]
Lendvai-Lintner Imre: Cserkészetünk története, In: Százéves a Magyar Cserkészet, KMCSSZ, 2010, 16. old. ONLINE [2016.03.28.]
Lénárt Ferenc honlapja [2016.03.28.]
Lóczy Lajos levele Hermann Ottónak, Dardzsilingbol. Magyarország és a Nagyvilág. 1878. 46. sz. 730.l. In: SZILÁGYI, 1984. 121 old.
Lóczy Lajos: A Khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása.
Gróf Széchényi Béla Keletázsiai utazása alatt (1877-1880) Budapest, 1886, 852-865. old.
Mocsáry Béláné: Keleti utazása Egyiptom, Szentföld, India, Ceylon. Úti jegyzetek.
Budapest. Második kiadás. 1901. 283-284. old.
Oláh László dr.: Kelet, az ezerarcú óriás, Stephen Vörösváry / Weller Publishing Company, Toronto, 1986
Paczolay Gyula: Duka Tivadar, Akadémiai Kiadó, 1998, 45. old.
Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 31. ,
(Budapest, 1964) • Könyvismertetés • Georg Sarton: The Study of the History of Science
Pogány István: Kőrösi Csoma-kultusz Indiában, TURÁN, 1942. december
Rosta Erzsébet-Rábai Attila: Csalo! Csalo! Autóval a Bengáli-öbölig, Könyv és Zenemukiadó, Budapest, e.n. 119-123. old.
Rozbroy Viktor blogbejegyzés [2016.03.28.]
Sáfrány József: Zarándokúton Nyugat-Tibetben, Kossuth Könyvkiadó,1986
Sebők Imre: Öt világrészen át, Szent István Társulat, 1906, 466-482. old.
Stein Aurél: Duka Tivadar emlékezete, MTA, XVI. köt.9. szám, Bp. 1918, 280 old.
Sütő Ferenc: Keletbarátok Kőrösi nyomdokain, Muvelodés 5., LII. évfolyam, 1999. május, 1-3 old.
Szilágyi Ferenc: Angol Buddhisták zarándokútja Csomakoröstol Dardzsilingig.
A Buddhista Misszió Tájékoztatója. Bp. 1983. Vol. V. No. 3/16/8.
Szilágyi Ferenc:”Törhetetlen honszeretet és vasakarat.”, Nyelvünk és Kultúránk, 1992
SZILÁGYI, 1984 = Szilágyi Ferenc: Tisztelet adás Korösi Csoma Sándornak,
Buddhista Misszió, 1984, Budapest
Tábori Kornél: Egy magyar tiszt Khínában, Vasárnapi Újság, 1913. 50. szám 988 old.
Vajda Zoltánné dr.: Emlékfüzet Korösi Csoma Sándor születésének 215. évfordulójára, 27. old.
Varga Csaba: Kőrösi Csoma Sándor sírjánál, National Geographic Magyarország, 2011. 06. 15. ONLINE [2016.03.28.]
Vojnich Oszkár: British India, Burma,a Maláji félsziget és Siam, Útirajzok,
Budapest, 1913, 230-231. old.
Zárug Zita és Harsányi Árpád blogbejegyzés [2016.03.28.]