PHYI - GLIN - GI - GRWA - PA - LA - NA - MO
TISZTELET ADASSÉK AZ IDEGEN TANÍTVÁNYNAK!
Kalkutta - Dardzsiling
Kőrösi Csoma Sándor zarándoklat II., 2017
ÚJ!
Dardzsiling - Egy sír krónikája ÚJ!
A székely Juliánus nyomában
Kőrösi Csoma Sándor zarándoklat 2010
Csoma nyomában Ladakh-Zanszkár kolostoraiban, 2007
Tibet: Lhasszától Katmanduig, 2004
Felújították a Kőrösi Csoma Sándor-kilátót a Pilisben

 

 Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve - Kőrösi Csoma Sándor - bölcsőjét kereste a magyarnak, és végre összeroskadt fáradalmai alatt. Távol a hazától alussza örök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében.

Nem maga helyzet, nem kincs a nemzetek védőre, hanem törhetetlen honszeretet, zarándoki önmegtagadás és vas akarat. Vegyetek példát hazánk nagyjai és gazdagai, egy árva fiún, és legyetek hű magyarok tettel és nem puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó fitogtatással!

SZÉCHÉNYI ISTVÁN

"...ki ily nemesen élt, ki életét és minden munkásságát hazájának szentelé, annak emléke szent, annak neve iránt tisztelettel kell viseltetnie nemzetének, s nem kétlem, hogy eljövend azon időkor, midőn a hazára szebb jövő virultával a régi mulasztások helyrehozásának korában, a haza elismerése egy emlékszobrot fog itt Kőrösön Csoma Sándornak emelni, mert ha valaki, úgy ő ezt bizonnyal kiérdemli oly hőn szeretett hazájától."

ORBÁN BALÁZS: A Székelyföld leírása ....Pest 1869

Hogyha van, ki honáért többet tett, nincs senki, kinek állhatatósságában példáját követni dicsőbb volna

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF