PHYI - GLIN - GI - GRWA - PA - LA - NA - MO
TISZTELET ADASSÉK AZ IDEGEN TANÍTVÁNYNAK!
CsKőrösi Csoma Sándor zarándoklat 2010
Tibet, Ladakh-Zanszkár kolostoraiban
Megújul Körösi Csoma Sándor zanglai kolostora
Felújították a Kőrösi Csoma Sándor-kilátót a Pilisben

 

 Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve - Kőrösi Csoma Sándor - bölcsőjét kereste a magyarnak, és végre összeroskadt fáradalmai alatt. Távol a hazától alussza örök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében.

Nem maga helyzet, nem kincs a nemzetek védőre, hanem törhetetlen honszeretet, zarándoki önmegtagadás és vas akarat. Vegyetek példát hazánk nagyjai és gazdagai, egy árva fiún, és legyetek hű magyarok tettel és nem puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó fitogtatással!

SZÉCHÉNYI ISTVÁN

"...ki ily nemesen élt, ki életét és minden munkásságát hazájának szentelé, annak emléke szent, annak neve iránt tisztelettel kell viseltetnie nemzetének, s nem kétlem, hogy eljövend azon időkor, midőn a hazára szebb jövő virultával a régi mulasztások helyrehozásának korában, a haza elismerése egy emlékszobrot fog itt Kőrösön Csoma Sándornak emelni, mert ha valaki, úgy ő ezt bizonnyal kiérdemli oly hőn szeretett hazájától."

ORBÁN BALÁZS: A Székelyföld leírása ....Pest 1869

Hogyha van, ki honáért többet tett, nincs senki, kinek állhatatósságában példáját követni dicsőbb volna

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF